Recikliranje

Srpnja 2007 stupio je na snagu novi zakon o otpadu kako bi potaknuo korisnike na sakupljanje ili recikliranje starih električnih uređaja umjesto bacanja istih.

Zašto je recikliranje električne robe važno?
Recikliranje neželjenih električnih proizvoda je bolje za okoliš. Elektroničke uređaje i baterije, bilo obične ili na punjenje, ne bi trebalo odlagati u uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, trebalo bi ih pravilno reciklirati kako bi zaštitili okoliš i smanjili potrošnju dragocjenih resursa.

Kako mogu reciklirati svoje stare električne proizvode?
Vaše gradsko vijeće i tijelo odgovorno za postupanje s otpadom će vas najbolje uputiti i savjetovati o recikliranju u vašoj okolici.